هادی محمدی یکشنبه 23 تیر 1392 11:56 ق.ظ نظرات ()
از دیگر کارهایی که در دوره جداسازی سوژه از پس زمینه به صورت کامل و دقیق برای هنر آموزان کار شد.

جدا سازی سوژه از پس زمینه