هادی محمدی یکشنبه 11 تیر 1391 03:19 ب.ظ کامنت ()
قانون شماره 6 : همه میوه ها را در یک سبد نگذارید!

این موضوع برای صاحبان مشاغل تقریبا مشترک است که یک جای مناسب را بر اساس قیمت و پتانسیل بازگشت پول برای تبلیغ انتخاب کنند. اما باید در سرمایه گذاری هزینه های تبلیغاتتان را در جاهای مختلف اما مناسب پخش کنید.