طراحی گرافیک و مشاور تبلیغات پاراکس http://paraxclub.mihanblog.com 2020-11-29T00:44:00+01:00 text/html 2015-08-04T23:01:51+01:00 paraxclub.mihanblog.com هادی محمدی پیام سبز پاراکس 8 http://paraxclub.mihanblog.com/post/311 <div><font color="#006600" face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="4" color="#333399"><i>اگر برنامه تبلیغاتی کسب و کارتان جدی است، پیشنهاد می کنم با افرادی همکاری کنید که ایده های نو و متفاوتی برای شمــــا در ذهن خود دارند.&nbsp;</i></font></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.axgig.com/images/58548234521416492039.jpg" alt=""></div> <div class="layer"></div> text/html 2015-07-12T12:52:20+01:00 paraxclub.mihanblog.com هادی محمدی بروشور سه لت نمایندگی بیمه پاسارگاد http://paraxclub.mihanblog.com/post/310 <font size="2"><b>بروشور سه لت نمایندگی بیمه پاسارگاد </b></font><div><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://dehabad.ir/uploads/pasargad-bimeh-1.jpg" alt="نمایندگی بیمه پاسارگاد"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://dehabad.ir/uploads/pasargad-bimeh-2.jpg" alt="نمایندگی بیمه پاسارگاد "></div> text/html 2015-06-18T09:02:44+01:00 paraxclub.mihanblog.com هادی محمدی فلایر تبلیغاتی دفتر زیارتی http://paraxclub.mihanblog.com/post/309 <font size="2"><b>فلایر تبلیغاتی دفتر خدمات زیارتی ریحانه النبی</b></font><div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://dehabad.ir/uploads/flyer.jpg" alt="دفتر خدمات زیارتی ریحانه النبی"></div></div> text/html 2015-05-27T13:28:13+01:00 paraxclub.mihanblog.com هادی محمدی پیام سبز پاراکس 7 http://paraxclub.mihanblog.com/post/308 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" style="none" src="http://axgig.com/images/00420299902843493842.jpg" alt=""></div> text/html 2015-03-11T06:14:30+01:00 paraxclub.mihanblog.com هادی محمدی چگونه یک آگهی تبلیغاتی بسازیم؟ http://paraxclub.mihanblog.com/post/307 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA"><b>اولین قدم برای تهیه آگهی جمع آوری اطلاعات لازم برای نوشتن متن آگهی است. اطلاعاتی که تهیه کننده آگهی باید در مورد کالا کسب نماید با پاسخ دادن به هفت پرسش زیر می توان کسب نمود:</b><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA">۱) چه لوازم و مواد و عواملی در جنس به کار رفته است؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA">۲) به چه خوبی ساخته شده است؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA">۳) چه استفاده ای دارد؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA">۴) چگونه با کالای رقبا مقایسه می شود؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA">۵) وسیله شناسایی کالا در فروشگاه چیست؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA">۶) قیمت کالا چقدر است؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA">۷) حقایق مهم درباره خریداران احتمالی؟.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA"><b>دومین قدم کسب اطلاعاتی درباره مصرف کنندگان کالای مورد نظر است. تهیه کننده آگهی می تواند با پاسخ به چهار پرسش زیر ، اطلاعاتی در مورد مصرف کننده کسب نماید:</b><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA">۱) جنس آیا به وسیله مردان- زنان یا هر دو مصرف می شود؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA">۲) چه سنینی بیشتر مصرف می کنند؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA">۳)درآمد مصرف کننده جنس در چه حدود است؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA">۴) چه کسانی در تصمیم خرید نفوذ دارند؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><b><span lang="FA">گام سوم در تهیه آگهی این است که تهیه کننده آگهی به محل سکونت افراد مورد نظر خود توجه کند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>‎</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span></b><span lang="FA"><b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>؛ زیرا محلی که افراد در آن سکونت دارند در طرز زندگی آنها و مصرف جنس مورد آگهی موثر می باشد.</b><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA"><b>گام چهار در تهیه آگهی تبلیغاتی، تحلیل اطلاعات جمع آوری شده در مراحل قبلی است؛ پس از آنکه تهیه کننده آگهی تمام حقایقی را که به آن احتیاج دارد جمع آوری نمود و در دسترس او قرار گرفت، آن وقت وظیفه او این است که ببیند از بین اطلاعات جمع آوری شده از چه نکات مهم و موثری برای استفاده در آگهی و فروش جنس می تواند استفاده نماید.</b><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA">پس از اینکه تصمیم گرفته شد از چه موضوعی در تبلیغ باید استفاده گردد نوبت به آن می رسد که مشخص کنیم <b>پیام و منبع پیام باید دارای چه ویژگیهایی باشد. منبع پیام به طور خلاصه باید ویژگیهای زیر را دارا باشند:</b><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA">۱) اعتبار منبع<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA">۲) جذابیت فیزیکی و ظاهری<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA">۳) مورد علاقه مخاطب بودن<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA">۴) معنادار بودن منبع.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA"><b>گام بعدی در تهیه آگهی تبلیغاتی استفاده از جاذبه های تبلیغاتی در پیام تبلیغی است؛ هر پیام تبلیغاتی برای اینکه بتواند مخاطب را به سوی محتوای پیام خود جلب کند، از یک نوع جاذبه استفاده می کند. متداولترین جاذبه هایی که در پیامهای تبلیغاتی مورد استفاده قرار می گیرد عبارتند از:</b></span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><b><span dir="LTR"><o:p>&nbsp;</o:p></span><span dir="LTR">▪</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> جاذبه منطقی:</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA">در جاذبه منطقی به طور مشخص و صریح مزایای کالا، خود کالا، ویژگیهای آن و </span><span lang="FA">…</span><span lang="FA"> عنوان می گردد و از پرداختن به مسایل و موضوعهای حاشیه ای خودداری میشود. پیامهایی که کیفیت، صرفه جویی، فایده و کاربرد کالا را نشان می دهد از جمله پیام هایی است که در آنها از جاذبه های منطقی استفاده شده است.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><b><span dir="LTR"><o:p>&nbsp;</o:p></span><span dir="LTR">▪</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">جاذبه خنده و طنز</span><span lang="FA">:</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA">تبلیغاتی که با محتوای خنده ارایه می شود، در زمره تبلیغاتی است که بهتر از همه شهرت یافته و در بین تبلیغاتی که به نمایش در می آید بیشتر از بقیه به یاد می ماند و در مورد آن صحبت می شود. در بهره گیری از جاذبه خنده و طنز در تهیه آگهی باید باید و نبایدهای را در نظر گرفت؛ از دیدگاه چوین کارشناس تبلیغ بایدها و نبایدهای تبلیغ با جاذبه طنز به شرح زیر است :<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA"><b>الف) بایدها:</b><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA">۱) مطالب طنز یا خنده آور باید مرتبط با کالا باشد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA">۲) در اوایل تبلیغ مخاطب را با طنز آشنا کنید و بعد اگر می توانید از آن خارج کنید.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA">۳) از طنز یا مطالب خنده آور برای بیان نقاط قوت کالا استفاده کنید.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA">۴) تبلیغ باید ملیح باشد نه مسخره.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA">۵) مطالب طنز یا خنده آور باید ساده و همه فهم باشد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA">۶) پیام خنده و پیام تبلیغ باید یکپارچه باشد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA"><b>ب) نباید ها:</b><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA">۱) در تبلیغ، جک یا لطیفه تعریف نکنید چون خیلی سریع بی مزه می شود.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA">۲) هیچ گاه کالا را به تمسخر و خنده نگیرید.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA">۳) از پایان بندیهایی که موجب تعجب مخاطب می شود، پرهیز کنید چون این اتفاق فقط یک بار شیرین است و دفعات بعد برای مخاطب برای ماجرا معلوم می شود.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA">۴) مطلب طنز یا خنده آور نباید چندان سخت باشد که مخاطب نتواند به راحتی آن را درک کند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA">۵) مطلب طنز یا خنده آور نباید کالا را تحت الشعاع قرار دهد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA">۶) هر کجا که نمی دانید باید از چه جاذبه و یا تیزری استفاده کنید، سریع سراغ تبلیغ طنزآلود و خنده آور نروید.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><b><span lang="FA">&nbsp;</span><span dir="LTR">▪</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> جاذبه ترس:</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA">بازاریابان برخی از مواقع، در پیامهای تبلیغاتی از جاذبه ترس استفاده می کنند تا از این طریق در مخاطب نگرانی به وجود آورند و آنها را تحریک به انجام یا عدم انجام کاری کنند. امروزه مطالعات نشان داده است که پیامهای ترس آور می تواند اثربخش باشد مشروط بر این که کارشناس تبلیغ بداند ترس چگونه عمل می کند. کارشناس تبلیغ قبل از استفاده از تبلیغ با جاذبه ترس باید از نحوه عمل این نوع تبلیغ، میزان استفاده از آن و واکنشهای متفاوت مخاطبان نسبت به آن اطلاع حاصل کند. همچنین در تبلیغ با محتوای ترس هنگامی که در پیام، توصیه های خاص و یا اقدامهای ویژه ای برای فرد ارایه می شود به بهترین نحو تاثیر می گذارد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA"><b>برای اینکه تبلیغ با محتوای ترس، اثربخش گردد، پیام تبلیغ باید یک یا چند مورد از انواع اطلاعات زیر را در برگیرد. این اطلاعات به قرار زیر است:<o:p></o:p></b></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA">۱) دستورالعمل و توصیه های خاص در خصوص این که چگونه باید با موضوع ترس آور روبه رو شده و یا آن را کاهش داد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA">۲) عنوان شود که چگونه رعایت اصول مزبور مشکل را حل خواهد کرد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA">۳) از ارایه پیامهای به شدت ترس آور خودداری شود؛ زیر ترس بالا در مخاطب نتیجه منفی مغایر با آنچه مورد نظرارایه کننده پیام است می گذارد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA">۴) به مخاطبانی که از سطح آگاهی اندکی برخوردارند و یا عزت نفس کمی دارند، پیامهای بسیار رعب آور نباید ارایه شود.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA">۵) مشکل باید به سرعت در تبلیغ حل شود تا نگرانی مخاطب سریع کاهش یابد.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><b><span dir="LTR"><o:p>&nbsp;</o:p></span><span dir="LTR">▪</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> جاذبه اخلاقی:</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA">این نوع جاذبه بر تشخیص مخاطبان درباره درست یا غلط بودن چیزی تکیه می کند. از جاذبه اخلاقی وقتی استفاده می شود که هدف، وادار کردن مردم به حمایت و طرفداری از پاره ای از مسایل اجتماعی است.<font face="B Nazanin"><span style="line-height: 150%;"><o:p></o:p></span></font></span></p> text/html 2015-02-14T01:25:59+01:00 paraxclub.mihanblog.com هادی محمدی تابلوی سر درب فروشگاه کالای آب http://paraxclub.mihanblog.com/post/306 <font size="2"><b>تابلوی سر درب فروشگاه کالای آب</b></font><div><b><font size="2" color="#cc0000">(بر اساس طرح ذهنی و سلیقه ی مشتری)</font><br></b><div><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://dehabad.ir/paraxclub/Tabloo-felaxi-meghrazi.jpg" alt=""></div> </div> text/html 2015-01-23T06:02:13+01:00 paraxclub.mihanblog.com هادی محمدی کاتالوگ شرکت جهان گستر سازه آریانا http://paraxclub.mihanblog.com/post/305 <div><b>طراحی کاتالوگ شرکت جهان گستر سازه آریانا و کارخانه بتن شهرداری کاشان</b></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://dehabad.ir/paraxclub/aslanpoor/6.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://dehabad.ir/paraxclub/aslanpoor/1.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://dehabad.ir/paraxclub/aslanpoor/2.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://dehabad.ir/paraxclub/aslanpoor/3.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://dehabad.ir/paraxclub/aslanpoor/5.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://dehabad.ir/paraxclub/aslanpoor/4.jpg" alt=""></div> text/html 2015-01-16T11:57:36+01:00 paraxclub.mihanblog.com هادی محمدی طراحی لوگو و تدوین شعار تجاری شرکت جهان گستر سازه آریانا http://paraxclub.mihanblog.com/post/304 <div><div><font size="2"><b>طراحی لوگو و تدوین شعار تجاری، بر اساس :</b></font></div><div><font size="2" color="#000066"><b>+شرکت جهان گستر سازه آریانا </b>(اجرای پروژه های مسکونی و تجاری)</font></div></div><div><font size="2" color="#000066"><b>&nbsp; &nbsp;-کارخانه تولید قطعات بتنی </b>(تولید بلوک فرش، کف فرش و جدول)</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://dehabad.ir/paraxclub/Logo-Gostar-Sazeh-Ariana.jpg" alt=""></div> text/html 2015-01-08T05:04:04+01:00 paraxclub.mihanblog.com هادی محمدی نمونه پیام های آموزشی مدرسه دخترانه http://paraxclub.mihanblog.com/post/303 <div><b>نمونه پیام های آموزشی و اسلوگان مدرسه دخترانه حجاب<br></b></div><div style="text-align: center;"><img src="http://www.dehabad.ir/paraxclub/PayamE-Amozeshi.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="660" hspace="0" vspace="0" width="449"></div> text/html 2014-12-03T15:56:59+01:00 paraxclub.mihanblog.com هادی محمدی پیام سبز پاراکس 6 http://paraxclub.mihanblog.com/post/302 <div style="text-align: justify;"><font size="3">پشت تفکر ارزشمند شما یکسری احساسات بسیار قوی نهفته است که اگر آنها را در یک ردیف و در جلوی افکارتان قرار دهید، در کمترین زمان می توانید موفق شوید.&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3">کاری به تفکرتان ندارم، هر آنچه دوست دارید فکر کنید. اما کشف احساسات و در نتیجه شیوه ی صحیح بکار بردن آنها می تواند در هر زمینه ای بسیار قدرتمند و مفید واقع شود.&nbsp;</font></div><div><br></div><div><div><font size="3"><b>هادی محمدی&nbsp;</b></font></div></div><div><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://www.axgig.com/images/15394421543497678304.jpg" alt="پیام سبز پاراکس 6" align="bottom" border="0" height="240" hspace="0" vspace="0" width="387"></div> text/html 2014-10-12T06:06:16+01:00 paraxclub.mihanblog.com هادی محمدی استند نمایشگاهی-کارخانه تولید قطعات پیش ساخته بتنی http://paraxclub.mihanblog.com/post/301 <b><font size="2">استند نمایشگاهی - کارخانه تولید قطعات پیش ساخته بتنی </font></b><div><b><font size="2"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://dehabad.ir/paraxclub/aslanpoor-stand.jpg" alt=""></div> text/html 2014-10-12T05:45:59+01:00 paraxclub.mihanblog.com هادی محمدی مسابقه رباتیک دانشگاه آزاد نطنز http://paraxclub.mihanblog.com/post/299 <font size="2"><b>مسابقه رباتیک دانشگاه آزاد نطنز</b></font><div><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://dehabad.ir/paraxclub/Robat1.jpg" alt=""></div> text/html 2014-10-06T21:49:01+01:00 paraxclub.mihanblog.com هادی محمدی زبان بصری بی جان پوستر هشتمین جشنواره انار ! http://paraxclub.mihanblog.com/post/298 <style> p { line-height: 2 }</style>&nbsp;&nbsp;<p dir="RTL" style="text-align: center;"><font size="2"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.axgig.com/images/07638242528559189697.jpg" alt="زبان بصری بی جان پوستر هشتمین جشنواره انار !"></font></p><p dir="RTL" style="text-align: justify;"><font size="2">با سلام و عرض ادب و احترام خدمت همه‌ی دست اندرکاران برنامه هشمین فستیوال انار بادرود، بویژه کمیته ی تبلیغات و اطلاع رسانی این جشنواره</font></p><p dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA"><font size="2">در خصوص تفسیر و بررسی نکات مهم شعار و پوستر برگزیده ی جشنواره چند دقیقه ای را در خدمت شما هستم. &nbsp;نکته ی مهمی را که همان ابتدا باید عرض کنم این است که؛ هدف این نیست که شخصیت خاصی را اعم از طراح، مشاور یا دیگران (حقیقی و حقوقی) را نقد کنم، بلکه با هنر گرافیک یا به عبارتی با پوستر گپ و گفت دوستانه ای دارم. امید است این نوشته های تجربی و علمی که در ادامه صحبت خواهیم کرد، در سالهای آینده برای عزیزان هنرمند، مفید واقع شود.</font></span></p><p dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA"><font size="2"><br></font></span></p><p dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA"><b><font size="2">مقدمه: </font></b></span></p><p dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA"><font size="2">پوسترها معمولا در دو اندازه و به صورت عمودی چاپ میشوند. یکی در اندازه ی 70*50 و دیگری در اندازی 100*70. پوستر بیشتر در زمینه تبلیغات بکار برده میشود و هدف خاصی را دنبال میکند. پوستر در عین سادگی باید رمز و پیام مهمی را در وجودش داشته باشد تا مخاطب بتواند حداقل 15 ثانیه بر روی آن تامل کند چرا که پوستر علاوه بر اینکه باید تاثیر گذار باشد، باید ماندگار هم باشد! اگر در بطن پوستر رمزی وجود نداشته باشد، بیننده خیلی راحت در کمتر از 15 ثانیه منظور و هدف پوستر را میفهمد و در نهایت ماندگاری اثر خیلی کم خواهد بود و زود فراموش می شود. اگر بخواهیم پوستر جشنواره را از این منظر بررسی کنیم، هیچ رمز و پیامی را در آن&nbsp; مشاهده نمیکنیم ! </font></span></p><p dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA"><font size="2"><br></font></span></p><p dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA"><b><font size="2">کمی تخصصی تر: </font></b></span></p><p dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA"><font size="2">سه عامل در طراحی پوستر مهم هستند: 1- رنگها 2- تصاویر 3- محتوا و فونت . رنگ ها را به سه دسته تقسیم میکنیم: 1- رنگهای گرم (قرمز، زرد، نارنجی) 2- رنگهای سرد ( سبز، آبی، بنفش ) 3- رنگهای خنثی ( مشکی، سفید، خاکستری، کِرِم ). رنگهای گرم رنگ های با انرژی و اشتها می آورند. صنایع غذایی، خوراکی ها، رستورانها و کافی شاپ ها بیشتر از این نوع رنگ استفاده میکنند. از رنگهای سرد بیشتر در سازمانها، ارگانها و شبکه های خبری شبکه های مجازی برای ایجاد حس صمیمت، اعتماد و اعتبار بکار میگیرند. رنگ خنثی نه گرم است نه سرد، بعضاً رنگی بیجان و بیحال است طرفداری از هیچ کس نمیکند هیچ نظری ندارد. اما اگر بجا و درست استفاده شود می توانید خیلی قدرتمند و قوی به چشم بخورد. در غیر این صورت حتی میتواند معنای، مرگ، نابودی و خشکسالی دهد.</font></span></p><p dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA"><font size="2"><br></font></span></p><p dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA"><b><font size="2">زبان حال پس زمینه، انارها و شاخه ی انار: </font></b></span></p><p dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA"><font size="2">در این پوستر، تصویر پس زمینه که همان زمین تَرَک خورده باشد از رنگهای خنثی تشکیل شده است. در اینجا وقتی زمین ترک بر میدارد و دهانش را باز میکند، مایل است هرآنچه روی زمین است به داخل و اعماق خود ببرد. این حس جالبی برای مخاطب نیست و بسیار بازتاب منفی دارد. تصویر پس زمینه این پوستر بیشتر با موضوعات مرگ و نابودی همخوانی دارد. اگر زمین به رنگ خودش بود و طراح از رنگ های خنثی استفاده نمیکرد، میتوان گفت حداقل از حالت مرگ خارج می شد و معنای خشکسالی یا سیل را به خودش میگرفت، اما با این حال خشکسالی هم حس خوبی برای شخص بیننده نیست.! شاید هدف استفاده از بکگراند زمین ترک خورده در ذهن طراح این بوده باشد که بخواهد حس منطقه کویری را به مخاطب ارسال کند. اما در ظاهر پوستر خلاف این را ثابت میکند. بیشتر معنای از بین رفتن و نابودی میدهد. اگر بخواهم خیلی عامیانه زبان پس زمینه و انار را برایتان ارائه دهم، میگویم: ای انارهای خوشمزه، من زمین ترسناکی هستم! همانطور که میبینید دهانم را باز کرده ام که شما را همراه خودم ببرم زود باشید از کاسه آبی رنگ بیایید بیرون! زود باشید! با هیچ کدام از شما شوخی ندارم، معطل اش نکنید.! ریتم یا هماهنگی یکی از بخش های طراحی است که طراح باید همیشه مد نظر داشته باشد. اگر دقت کنید تعدادی از انارها از ترس زمین، قسمت انتهای کاسه گلی مخفی شده اند و به هم چسبیده اند چرا که می ترسند پا روی زمین بگذارند و نابود شوند! در نتیجه تلفیق پس زمینه و انارها چنین حسی را برای مخاطب می فرستد. حتی شاخه ی سبز رنگ درخت انار که زیر کاسه است، مشاهد کنید می بینید که دقیقا آن هم ترسیده و از حالت ایستاده به روی زمین افتاده و مرده است! تا اینجا پوستر ترسناک به نظر میرسد ... </font></span></p><p dir="RTL" style="text-align: justify;"><font size="2"><span lang="FA">کنتراست (معیاری برای سنجش وضوح رنگها و تصاویر</span>) پس زمینه با انارها، کاسه و شاخه سبز رنگ یکنواخت نیست. به عبارت ساده تر، وضوح رنگ و یا نور پس زمینه نسبت به انارها،کاسه و شاخه خیلی بالاست! یکپارچه نیست، هیچ هارمونی بین این المان ها برقرار نشده است. در نتیجه مصنوعی بنظر میرسد. انارها، کاسه و شاخه سبز رنگی که در تصویر مشاهده میکنید، در آتلیه عکاسی بوسلیه دوربین شات زده شده است. اگر کمی به انارها توجه کنید خواهد دید که روی بعضی از آنها نور سفید رنگ سافت باکس، یا فلش دوربین منعکس شده است. وجود چنین نورهایی در پوستر، لول کار را پایین می آورد. این ساده ترین بخشی است که طراح و یا عکاس باید آن را برطرف کند.! در ترکیب بندی انار و کاسه گلی، انتظار میرود یکی از آنها که به موضوع پوستر نزدیکتر است، بزرگتر باشد. به عنوان مثال: چون پوستر ما در رابطه با انار صحبت میکند در نتیجه انار باید بزرگتر از کاسه باشد. در اینجا این نکته مهم فراموش شده است. با توجه به بافت و رنگ روشن آبی، در نگاه اول کاسه به چشم میخورد! اگر تمام انارها را داخل کاسه قرار دهیم، باز هم کاسه بزرگ تر است ... </font></p><p dir="RTL" style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></p><p dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA"><b><font size="2">محتوا و فونت: </font></b></span></p><p dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA"><font size="2">فونت هشتمین جشنواره انار بادرود خیلی تیز است. این فونت بیشتر به موضوعاتی همچون: ساختمان، آهن آلات، فولاد و نظیر اینها شبیه است در صنایع غذایی و خوراکی ها معمولا از فونت های که حالت منحنی دارند و یا نرم هستند بکار میبرند. مثل: شرکت دینا، چاکلز صنایع غذایی دراژه و ... انار به شکل دایره و تقریبا حالتی نرم و منحنی دارد. پس ایجاب میکند فونت مورد استفاده حالتی نرم داشته باشد. سوال؟ چرا باید فونت و تصویر هماهنگ باشد؟ اگر حالت فونت شبیه تصویر باشد، یکی اینکه بهتر و آسانتر در ذهن جای میگیرد. و دوم اینکه، تصویر جمله را تایید میکند، و بالعکس جمله تصویر را تایید میکند. به عبارتی همدیگر را تایید میکنند تا حس اعتماد را در مخاطب ایجاد کند. لبه ی متن قرمز با رنگ سفید تلفیق شده است. با کمی دقت می بینیم که خودِ لبه با سایه ی مشکی مخلوط شده. در نهایت چون پس زمینه پوستر ما سیاه و سفید است؛ لبه ی سفید با سایه ی سیاه متن، همرنگ شده و متن اصلی را ناخوانا کرده است. مهمترین بخش متن پوستر حتماً باید خوانا بوده و توجه بیشتری را تداعی کند. متن ها همانند تصاویر درجه بندی می شوند، یعنی هرچه جمله از اهمیت بالایی برخورد دار باشد باید بزرگتر از جمله ی درجه پایین طراحی شود. جمله ی هشتمین جشنواره انار بادرود میبایست بزرگتر از شعار باشد. و یا اینکه سایز متن شعار کمتر شود. درصورتیکه چنین تفاوتی در این طرح به سختی می توان قائل شد. خطایی که دو مرتبه تکرار شده ، رنگ و لبه ی کار متن زمان و مکان پایین پوستر می باشد که با پس زمینه ست گردیده و هیچ تضادی در این دو عنصر دیده نمیشود. این قسمت بالای 70 درصد خسارت دیده است.! این اثر درصورتی که چاپ شود قسمت انتهایی آن از چشم خواهد افتاد! دومین متنی که بعد از عنوان پوستر باید توجه شود همین قسمت است. اما خلاقتی صورت نگرفته است.</font></span></p><p dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA"><font size="2"><br></font></span></p><p dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA"><font size="2"><b>شعار جایگاهی ندارد! : </b>&nbsp;</font></span></p><p dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA"><font size="2">&nbsp;شعارها به دو دسته تقسیم میشوند: 1- شعار نهادی 2- شعار محصول . شعار نهادی ویژه موسسات و سازمانهاست که در ساخت هویت و شخصیت آن نهاد تاکید زیادی دارد. اما بهترین شعار محصول و یا کالا شعاری است که بتواند ویژگی های مثبت آن محصول را ارائه دهد. یا پیامی مهمی را که در جهت حل یک مشکل، معضل و یا بحران بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم که با محصول مربوط میشود، ارائه گردد. پوستر جشنواره ها از نوع پوستر های شناختی است در صورتیکه پوسترهای فرهنگی و مذهبی به عنوان پوسترهای اطلاع رسانی شناخته میشوند. در اینجا جمله ی: چهارمین شهر زیارتی ایران در این پوستر جایگاهی ندارد.! سوال؟ چهارمین شهر زیارتی با جشنواره انار چه مفهوم مهم و کلیدی را دارد ؟ چهارمین شهر زیارتی، چه ویژگی مثبتی از محصول را بیان میکند؟ چهارمین شهر زیارتی، چه مشکل و یا بحرانی را حل و فصل میکند؟ آیا میتوان بین یک محصول کشاورزی که انار باشد با شهر زیارتی که خود بحث مذهبی دارد، آن هم در یک پوستر ارتباط برقرار کرد؟ جواب روشن است، خیر . بنظر شما جمله ی: هشتمین جشنواره انار ایران، چه حرفی برای گفتن دارد؟ این جمله، جمله ی بدلی است به تنهایی کاری از دستش بر نمی آید! بلکه آمده است تا جمله ای را تکمیل کند. وقتی جمله ای که قرار است در بخش دوم تکمیل شود، بکار بردنش جایگاه و ارتباطی ندارد، در نتیجه وجود جمله اولی سودی نخواهد داشت ... بنظرم این جمله شعار نیست بلکه جمله ای است که از 9 کلمه آبی رنگ تشکیل شده است.! </font></span></p><p dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA"><font size="2"><br></font></span></p><p dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA"><font size="2">درکل طرح پوستر و شعار نمیتواند با مخاطبانش ارتباط خوبی برقرار کند. چرا که ترسناک به نظر میرسد. انشاالله در سالهای آینده شاهد طرح هایی باشیم که کمترین نقص و عیب را همراه خود داشته باشند.</font></span></p><p dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA"><font size="2">و در آخر یادمان باشد، مشکلات و موانع سر راهها هستند که ما را پخته تر و قویتر میکنند! &nbsp;&nbsp;</font></span></p><p dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA"><font size="2" color="#009900"><b>سبز باشید.</b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"> </p><p dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA"><font size="2"><b>هادی محمدی / طراح گرافیک و مشاور تبلیغات</b></font></span></p> text/html 2014-09-23T05:43:35+01:00 paraxclub.mihanblog.com هادی محمدی اسامی برندگان مسابقه " تحلیل بیزینس کارت " http://paraxclub.mihanblog.com/post/297 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://dehabad.ir/parax/Mosabeghe-Logo.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2">نفر اول : <font color="#ff0000">عبدالرضا دولتشاه</font> ................................ &nbsp; &nbsp;1635...0912</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2">نفر دوم : <font color="#ff0000">مهران حاجی نسب</font> .............................. &nbsp; &nbsp;2079...0914</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2">نفر سوم:<font color="#ff0000"> امیر کریمیان</font>&nbsp;</font></b><b><font size="2">....................................... &nbsp; &nbsp;3396...0912</font></b></div> text/html 2014-08-23T20:13:21+01:00 paraxclub.mihanblog.com هادی محمدی مسابقه تحلیل بیزینس کارت http://paraxclub.mihanblog.com/post/296 <div style="text-align: justify;"><font size="2">این یک بیزینس کارت خلاق و معنادار است که در حوزه <b><font color="#ff0000">املاک</font></b> فعالیت میکند. هفته گذشته یکی از مشتریان پاراکس سفارش طراحی آن را داده بودند. همانطور که ملاحظه میکنید، تنها قسمت پشت کارت را منتشر کرده ایم. با توجه به خطوط،کمپوزیسیون،رنگ و ساختار کلی،<font color="#006600">به نظر شما این کارت چه پیام هایی را در خود پنهان کرده است ؟&nbsp;</font></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">به 3 نفر از کسانی که تحلیل دقیق و کاملی را ارائه دهند به ترتیب،&nbsp;</font><b style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: small;">نفر اول : سه میلیون ریال |&nbsp;</b><b style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: small;">نفر دوم : دو میلیون ریال |&nbsp;</b><b style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: small;">نفر سوم : یک میلیون ریال&nbsp;</b><span style="font-size: small;">از طرف کانون طراحی گرافیک پاراکس تقدیم این عزیزان خواهد شد.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">برای شرکت در مسابقه کافیست متن تحلیل به همراه نام و نام خانوادگی و شماره موبایل خود &nbsp;را به پست الکترونیکی : </span><b style="font-size: small;">paraxclub@hotmail.com</b><span style="font-size: small;"> ارسال نمایید.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">آخرین مهلت شرکت در مسابقه : <b><font color="#6600cc">20 / شهــریور / 93</font></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><b><font color="#6600cc"><br></font></b></span></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">همچنین می توانید اسامی برندگان این مسابقه را هفته ی آخر شهـریور ماه سال جاری، از طریق وب سایت پاراکس به نشانی</font><a href="http://www.paraxclub.ir" target="" title=""><font color="#333399" size="2"><b>www.paraxclub.ir</b></font></a><font size="2">&nbsp;مشاهده کنید.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://dehabad.ir/paraxclub/Chap2.jpg" alt=""></div> text/html 2014-08-17T08:53:34+01:00 paraxclub.mihanblog.com هادی محمدی بازاریابی عصبی http://paraxclub.mihanblog.com/post/153 <div style="text-align: justify;"><font size="2">نوروماركتینگ یعنی بازاریابی مبتنی بر پردازش عصبی مردم. به عبارت ساده، به جای نظرسنجی مستقیم از مردم، نظر ذهنی آن‌ها با استفاده از EEG (نوار مغز) یا اسكن عملكردی FMRI ارزیابی می‌شود. نوروماركتینگ در واقع حاصل تركیب دو دانش بازاریابی و علم عصب‌شناسی یا نوروساینس است. این دانش نوظهور تركیبی، به صاحبان صنایع نشان می‌دهد كه واقعاً چه چیزی در ذهن خریداران می‌گذرد.ممكن است نوروماركتینگ را خنده‌دار یا عجیب و غریب، تصور كنید، اما چه بخواهید و چه نخواهید این دانش دیگر جزیی از جامعه مدرن مصرف‌كنندگان شده است.اصولاً زمانی بازاریاب‌ها به فكر ابداع نوروماركتینگ افتادند كه متوجه یك اشكال اساسی روش‌های سنتی ارزیابی سلیقه و بازخورد مردم به محصولات شدند. آن چیزی كه مردم می‌گویند با آن چیزی كه واقعاً در ذهنشان می‌گذرد، تفاوت دارد. بسیاری از اوقات مردم آن چیزی را به زبان می‌آورند كه تصور می‌كنند دیگران انتظار شنیدنش را دارند. در واقع مشكل اساسی این است كه بسیاری از فرآیندهای تصمیم‌گیری در سطح ناخودآگاه ذهن اتفاق می‌افتند، نه در سطح خودآگاه. هدف اصلی نوروماركتینگ هم این است كه این اطلاعات ناپیدا را از مغز مردم استخراج كند. بنابراین در نوروماركتینگ از مردم هیچ سؤالی پرسیده نمی‌شود، بلكه اطلاعات مستقیماً بیرون كشیده می‌شوند.بازاریابی عصبی به ما كمك می‌كند كه رفتار مشتریان را درك كنیم. چرا زن‌ها فیلم‌‌های علمی- تخیلی را دوست ندارند؟ چرا مردها ماشین‌‌های اسپورت را می‌پسندند؟ علم اعصاب با آزمایش روان شناس ایتالیایی آنچلو موسو تجلی یافته است. فرد مورد آزمایش روی یك الاكلنگ طوری دراز كشیده بود كه با سنگین شدن سر یا پا به یك طرف متمایل می‌شد. وقتی كه فرد با یك فعالیت ذهنی یا احساسی مواجه بود در نتیجه توزیع مجدد خون در بدن، تعادل به سمت سر از دست می‌رفت.بیش از یك دهه است كه دانشمندان علم اقتصاد مبتنی بر عصب‌شناسی در پی یافتن حوادثی هستند كه در مغزهای ما در هنگام تصمیم‌گیری‌های اقتصادی رخ می‌دهند. در این راه، fMRI كه نوع مخصوصی از MRI است، به آن‌ها بسیار كمك كرده است، fMRI می‌تواند با نشان دادن شدت جریان خون در مناطق مختلف مغز، فعالیت آن‌ها را به دانشمندان نشان دهد.&nbsp;معلوم شده است كه تصمیم‌گیری‌ها بیش از آنكه عقلانی و بر پایه استدلال باشند، احساسی هستند و حتی تصمیم‌گیری‌های عقلانی هم بدون كمك جنبه‌های احساسی، هیچ‌گاه، مجال عملی شدن پیدا نمی‌كنند. در واقع این احساسات هستند كه باعث علاقه‌مندی‌ما به یك برند خاص می‌شوند. بازاریابی عصبی، عرصه‌ای جدید در تحقیقات بازاریابی می‌باشد كه به مطالعه و بررسی پاسخ مؤثر، آگاهانه و حسی-حركتی مصرف‌كنندگان (مشتریان) به محرك‌های ایجاد شده توسط ابزارهای بازاریابی می‌پردازد. محققان از تكنولوژی‌‌هایی مانند FMRI (تكنولوژی عكسبرداری با تشدید مغناطیسی تابعی) استفاده می‌كنند تا تغییرات فعالیتی بخش‌هایی از مغز مشتریان را مشخص كنند و هم‌چنین ازEEG (تكنولوژی الكتروانسفالوگرافی) و sst(تكنولوژی حالت ثابت) استفاده می‌كنند تا فعالیت در طیف ناحیه‌ای خاص از واكنش مغز را سنجش كنند و از سنسورهای مخصوصی استفاده می‌كنند تا این‌كه درك كنند كه چرا مصرف‌كنندگان (مشتریان) هنگام خرید، تصمیم خاصی را می‌گیرند و این‌كه كدام قسمت از مغز به آن‌ها می‌گوید كه كار خاصی را انجام دهند.&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">جای شكی وجود ندارد كه در بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها عامل منطق دخالت دارد، ولی تحقیقات نشان می‌دهد كه ضمیر ناخود‌آگاه و عوامل احساسی نیز در تصمیمات ما نقش مهمی دارند. با توجه به این جنبه مهم در تصمیم‌گیری می‌توانیم تبلیغات بهتری بسازیم و عملیات بازاریابی مؤثرتری را انجام دهیم. از افرادی كه محصول خاصی را از سوپرماركت می‌خرند مصاحبه شده و دلیل آن خرید خاص پرسیده شده و در بسیاری از موارد هیچ دلیل قانع‌كننده‌ای برای این كار وجود ندارد.</font></div><div><br></div> text/html 2014-07-22T11:42:29+01:00 paraxclub.mihanblog.com هادی محمدی برگزاری دوره فشرده و تخصصی فتوشاپ CC در عکاسی http://paraxclub.mihanblog.com/post/152 <div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(55, 64, 78); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 20px;">عکاسی هنر وابسته به ابزار هست که این ابزار رو میشه به دو بخش قبل و بعد از فشردن دکمه شاتر تقسیم کرد. از ثبت تصویر در کارت حافظه تا چاپ عکس مسیری پر از نکات و دقایق هنری و تکنیکی&nbsp;</span><span class="text_exposed_show" style="display: inline; color: rgb(55, 64, 78); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 20px;">قرار داره که سعی میکنیم در این دوره فشرده راهنمای شما برای طی این مسیر باشیم. هدف ما در این دوره صرفا آشنا کردن هنرجو با محیط نرم افزار نیست بلکه هدف اصلی شناخت عکس و فرایند گویا شدن موضوعی هست که عکاس از ثبت لحظه در ذهن داره تا بتونه به کمک ویرایش عکس فاصله بین دغدغه هنرمند و اثر رو کمتر کنه. ادیت عکس احتیاج به زیبایی شناسی و شناخت نرم افزار داره و نمیشه با فراگیری تعدادی تکنیک برای همه عکس ها به نتیجه دلخواه رسید. آشنایی با شاکله تصویر و نیازهای اون برای بهتر شدن موضوعی هست که در این دوره آموزشی در خصوص اون بحث خواهیم کرد.</span></div><span class="text_exposed_show" style="display: inline; color: rgb(55, 64, 78); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 20px;"><div style="text-align: justify;">این دوره بصورت فشرده و کاملا تخصصی در 7 جلسه 2 ساعته عملی و تئوری در دو هفته برگزار میشه</div><div style="text-align: justify;">قیمت دوره : 300,000&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">اگه عکاس هستید یا بصورت تفریحی بدون دانش قبلی عکاسی میکنید و هیچ اطلاعاتی در رابطه با ادیت و مونتاژ تصویر ندارید.این دوره میتونه گزینه مناسبی براتون باشه. البته ما هم تضمین میکنیم که بعد از اتمام این کورس آموزشی یک ویرایشگر تصویر حرفه ای و متخصص باشید.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://dehabad.ir/paraxclub/Photoshopcc214.jpg" alt=""></div></span> text/html 2014-06-10T14:39:34+01:00 paraxclub.mihanblog.com هادی محمدی پوستر همایش داخلی برق دانشگاه آزاد نطنز http://paraxclub.mihanblog.com/post/151 <div><font size="2"><b>پوستر همایش داخلی برق دانشگاه آزاد نطنز</b></font></div><div><font size="2" color="#33cc00"><b>اصلاح شد&nbsp;</b></font></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://dehabad.ir/parax/natanzuni-1jpg.jpg" alt=""></div> text/html 2014-05-17T03:37:46+01:00 paraxclub.mihanblog.com هادی محمدی مشتری و CRM http://paraxclub.mihanblog.com/post/292 <div style="text-align: justify;"><font size="2"><b>تعریف مشتری:</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">با اینکه به نظر میاد تعریف مشتری خیلی ساده است ولی عملاً اینطور نیست. بعضی مواقع گفته میشود که مشتری کسی است که در ازای سرویس و کالایی که از شما دریافت میکند، هزینه پرداخت میکند. تعریف دیگری هم داریم که میگوید مشتری فرد یا گروهی است که شما با او value رد و بدل میکنید. تعریف عجیبی است. چون طبق این تعریف حتی Supplier (تهیه کننده) های شما هم مشتری شما به حساب می‌آیند در حالیکه طبق تعریف اول شما مشتری Supplier هستید!</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b>تعریف CRM:</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">واژه CRM مخفف Customer Realtionship Management یا سیستم مدیریت ارتباط با مشتری است. در حقیقت این سیستم ها راهبردی است برای جمع آوری نیازها و رفتارهای تجاری مشتریان تا به ایجاد روابطی قویتر با آنها منجر شود. در نهایت، رابطه قوی با مشتریان مهمترین رمز موفقیت هر کسب و کار است. تکنولوژیهای بسیاری در قالب مدیریت ارتباط با مشتری CRM ارائه شده اند اما داشتن تصویری از CRM &nbsp;به عنوان مجموعه ای از تکنولوژی نیز نادرست است. به عنوان روشی بهتر برای درک CRM می توان آن را به مانند فرایندی دانست که به ما کمک میکند تا اطلاعات مختلفی از مشتریان، فروش، اثر بخشی فعالیت های بازاریابی، سرعت عمل در پاسخگویی به مشتری و نیز تمایلات بازار را به شکل یکجا جمع آوری کنیم.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">مسئله از اینجا شروع میشود که هر مشتری مطمئناً در سرویس و یا کالایی که ما عرضه کردیم، چیزی دیده که به سراغ ما می آید. هر برخوردی هم که ما با این مشتریان داشته باشیم برای او یک تجربه تلقی میشود. این تجربه اگر خوب باشد، باعث میشود که مشتری برگردد در غیر اینصورت مشتری ما را اخراج میکند! این یک واقعیت است، اگر مشتری سرمایه اش را در جای دیگری صرف کند این ما هستیم که اخراج شدیم. اما مسئله مهم در اینجا این است که یک سازمان در پروسه داخلی اش و همینطور در تعامل خارجی اش باید یک استراتژی یکسان برای برخورد با مشتری داشته باشد تا مشتری تجربه هرچه بهتری از شرکت ما داشته باشد. با هرچه بیشتر شدن مشتری ها - مثلاً به واسطه اینترنت- دیگر این امکان بوجود نمی آید که مدیران ارشد با تک تک مشتری های مهم‌شان روابط خوبی برقرار کنند. از طرف دیگر کارمندها هم قادر نیستند چنین رابطه ای را با مشتری ها ایجاد کنند و وضعیت زمانی بدتر می شود که ما بدانیم فرضاً 100 کارمند متفاوت با رفتارهای متفاوت، تحصیلات متفاوت، دانش متفاوت داریم و هر کدام برخورد خاص خودشان را با مشتری خواهند داشت اما بدتر از همه اینها این است که خیلی از کارمندان دید کلی از استراتژی شرکت ندارند و در ضمن آموزش های لازم جهت برخورد مناسب با مشتری برای رسیدن به اهداف شرکت را هم ندیده اند! مدیریت این مسئله و کنترل آنها برای ایجاد تجربه خوب برای میشتری می شود CRM. اگر همه چیز خوب پیش برود، طبیعی است که ما مشتری هایی خواهیم داشت که به سیستم وفادارند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">می دانیم که تکنولوژی های جدید همه چیز را تحت تاثیر قرار می دهند، از جمله روش های تجارت مثلاً در گذشته بالانس اطلاعاتی بین شرکت ها و مشتری برقرار نبود و هر آنچه که شرکت ها می گفتند مشتری ها قبول میکردند. اما اکنون اینطور نیست. این بالانس اطلاعاتی نه تنها در مورد شرکت مورد نظر برای مشتری حاصل شده است، بلکه مشتری این توانایی را دارد که از شرکت های مشابه که نیازهایش را برآورده می کنند اطلاعات داشته باشند. به عبارت دیگر در حال حاضر قدرت از دست شرکت ها به دست مشتری رفته است. مشتری می تواند در یک لحظه تمام قیمت ها، کیفیت ها، و ... کالا / سرویس مرود نظرش را ببیند و تصمیم بگیرد. همین باعث می شود که مشتری انتظار بیشتری داشته باشد و صبر کمتر! قیمت کمتر یا شرکتی در همان محدوده جغرافیایی قرار دارد باعث برتری شرکت نسبت به دیگر رقبا نمی شود. در گذشته مشتری به خاطر این برتری ها هر ضعفی در CRM را قبول می کردو قیمت مناسب را ترجیح می داد ولی اکنون اینطور نیست! به عبارت دیگر اگر شرکت میخواهد زنده بماند باید نکات برتری اش را از دیدگاه های سنتی خارج کند و به دیدگاه های جدید روی بیاورد که برتری اش را تضمین کند.&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">همین تکنولوژی باعث شده است که نقطه ارتباط با مشتری دور و دورتر بشود. در گذشته حتماً باید با مشتری دست می دادیم تا کاری یا چیزی خریداری بشود، با آمدن تلفن، می توانستیم کارها را سامان دهیم و هم اکنون با بوجود اینترنت چطور می توان ارتباطی پایدار با مشتری برقرار کنیم؟</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">به هر صورت باید مواردی را به یاد داشته باشیم:</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">حتی اگر بخواهیم به CRM صرفاً به صورت نرم افزار نگاه کنیم - که کاملاً غلط است - نباید فراموش کنیم که CRM به همه سازمان تعلق دارد نه فقط بخش بازاریابی. هر کسی که به نوعی با تجربه ای که مشتری از شرکت دارد، در ارتباط باشد باید با CRM آشنا بشود.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">نباید فراموش کنیم که دنیا از Product-based &nbsp;به سمت Service-based می رود، هرچقدر هم کالای خوبی داشته باشیم ولی نتوانیم حمل و نقل مناسب و پشتیبانی مناسبی ارائه دهیم موفق نخواهیم بود.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><br></div> text/html 2014-05-04T07:53:18+01:00 paraxclub.mihanblog.com هادی محمدی بروشور نمایندگی بیمه ملت http://paraxclub.mihanblog.com/post/146 <font size="2"><b>بروشور سه لت نمایندگی بیمه ملت </b></font><div><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://dehabad.ir/parax/Bimeh-Melat.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://dehabad.ir/parax/Bimeh-Melat%20-%202.jpg" alt=""></div> text/html 2014-04-18T12:47:48+01:00 paraxclub.mihanblog.com هادی محمدی گپ و گفت کوتاه با آقای بروشور http://paraxclub.mihanblog.com/post/145 <style> p { line-height: 2 }</style><p dir="RTL" style="text-align: center;"><img src="http://www.axgig.com/images/24777199972151132593.png" alt="" align="bottom" border="0" height="83" hspace="0" vspace="0" width="412"></p><p dir="RTL" style="text-align: justify;"><font size="2"><span lang="FA">پمفلت</span><span dir="LTR">&nbsp;</span><span lang="FA">و</span><span dir="LTR">&nbsp;</span><span lang="FA">لیف لت</span><span dir="LTR">&nbsp;</span><span lang="FA">از گونه های دیگر بروشور هستند. پمفلت، بروشوری است که دارای صفحات اندک است و جنس کاغذ جلد و صفحات داخل آن از کاغذهای گرماژ کم انتخاب می شود. غالب دفترچه های راهنمای کالاهای مصرفی از مجموعه ی پمفلت ها به شمار می آیند. لیف لت نیز به برگه های کوچکی اطلاق می شود که درون بسته بندی ها قرار می گیرند و توضیحات لازم را در اختیار مخاطبان قرار می دهند (مانند بسته های دارو).&nbsp;</span>انتخاب قطع و تعداد صفحات بروشور همچون تمامی گونه های گرافیک بر اساس حجم مطالب نوشتاری و تصویری و نیز مخاطب مشخص می شود. اندازه و نوع قلم نیز متناسب با موضوع و مخاطب تعیین می شود ولی بطور معمول اندازه قلم متن بروشور بین پوینت 8 تا 14نازک انتخاب می شود (شکل ظاهری قلم می تواند در انتخاب قلم های مابین این دو اندازه یاری رسان باشد). همینطور فاصله بین سطرهای نوشتار متن بر اساس اندازه پوینت حروف به اضافه ی یک سوم همان اندازه انتخاب می شود. اگر چه نهایتاً این اندازه در جهت زیباتر کردن مجموعه اثر قابل افزایش یا کاهش است. در صفحه آرایی بروشور، رسم یک پایه کار یا گرید الزامی است. پایه کار مشخص می کند که حاشیه های بروشور (قسمت هایی که نوشته قرار نمی گیرد) پهنای ستون نوشتار، محل قرار گیری عکس ها و ... به چه صورت باشند. بروشور این امکان را به سفارش دهنده می دهد که موضوع خود را به دو یا چند زبان ارائه کند، در حالی که بدلیل تعدد صفحات و فضای قابل توجه، و در دید نبودن تمامی حجم مطالب تصویری و نوشتاری، محصول شلوغ و آزار دهنده نیز نمی شود. ایجاد روحیه ی هماهنگ در تمامی صفحات بروشور از جمله مواردی است که باید مورد توجه طراح قرار گیرد. این هماهنگی می تواند از طریق اجرای لی اَوت مناسب، به کار گیری عنصر بصری مشترک در صفحات و یا سود بردن از رنگ های هارمونیک انجام پذیرد.</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"></p> text/html 2014-03-27T17:53:20+01:00 paraxclub.mihanblog.com هادی محمدی فلسفه کارت ویزیت http://paraxclub.mihanblog.com/post/289 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA"><font size="2">اکثر افراد فکر می کنند کارت ویزیت روش موثر تبلیغات فروش است؛ این نوع تفکر در میان افرادی رایج است که به تازگی وارد عرصه تجارت شده اند. ایده کلی در مورد فلسفه کارت ویزیت این است که یک کارت ویزیت به قدری از یک طراحی خوب برخوردار باشد که با قرار گرفتن روی میز نظر هر بیننده را به خود جلب کرده و حرفه ای بودن طرح آن نیز باعث شود تا این حس در بیننده ایجاد شود که با یک مجموعه کاملا حرفه ای طرف است، بنابراین سعی می کند خرید خود را از این کمپانی خاص انجام دهد.</font><font face="B Zar"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><font size="2"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.axgig.com/images/23531898633140905761.jpg" alt="شخصیت کارت ویزیت"></span></p> text/html 2014-03-19T07:08:01+01:00 paraxclub.mihanblog.com هادی محمدی طرح تبلیغاتی مجله [بستنی آبمیوه باران] http://paraxclub.mihanblog.com/post/143 <b style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, sans-serif; font-size: small; line-height: 18px; text-align: right;">طرح تبلیغاتی مجله [بستنی آبمیوه باران]&nbsp;</b> <div><b style="font-family: tahoma, sans-serif; text-align: right; line-height: 18px; color: rgb(102, 0, 204); font-size: small;">CMYK-300Dpi-PSD</b></div><div><b style="font-family: tahoma, sans-serif; text-align: right; line-height: 18px; color: rgb(102, 0, 204); font-size: small;"><br></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://dehabad.ir/paraxclub/majale3/Baran.jpg" alt=""></div> text/html 2014-03-19T07:04:57+01:00 paraxclub.mihanblog.com هادی محمدی طرح تبلیغاتی مجله [عاملیت فروش محصولات آذران پلاستیک] http://paraxclub.mihanblog.com/post/142 <div><div style="border-style: none; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, sans-serif; text-align: right; line-height: 18px;"><font face="tahoma, sans-serif" size="2"><b>طرح تبلیغاتی مجله [عاملیت فروش محصولات آذران پلاستیک]&nbsp;</b></font></div><b style="font-family: tahoma, sans-serif; text-align: right; line-height: 18px; color: rgb(102, 0, 204); font-size: small;">CMYK-300Dpi-PSD</b></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://dehabad.ir/paraxclub/majale3/Azaran.jpg" alt=""></div> text/html 2014-03-04T19:44:21+01:00 paraxclub.mihanblog.com هادی محمدی طرح تبلیغاتی مجله [املاک خاکی] http://paraxclub.mihanblog.com/post/286 <div style="border-style: none; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, sans-serif; text-align: right; line-height: 18px;"><font face="tahoma, sans-serif" size="2"><b>طرح تبلیغاتی مجله [املاک خاکی]&nbsp;</b></font></div><b style="font-family: tahoma, sans-serif; text-align: right; line-height: 18px; color: rgb(102, 0, 204); font-size: small;">CMYK-300Dpi-PSD+AI</b> <div style="text-align: center;"><b style="font-family: tahoma, sans-serif; text-align: right; line-height: 18px; color: rgb(102, 0, 204); font-size: small;"><br></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://dehabad.ir/paraxclub/majale3/Amlak Khaki.jpg" alt=""></div> text/html 2014-03-04T19:41:10+01:00 paraxclub.mihanblog.com هادی محمدی طرح تبلیغاتی مجله [لوازم آرایشی و آرایشگاهی خاکی] http://paraxclub.mihanblog.com/post/285 <div><div style="border-style: none; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, sans-serif; text-align: right; line-height: 18px;"><font face="tahoma, sans-serif" size="2"><b>طرح تبلیغاتی مجله [لوازم آرایشی و آرایشگاهی خاکی]&nbsp;</b></font></div><b style="font-family: tahoma, sans-serif; text-align: right; line-height: 18px; color: rgb(102, 0, 204); font-size: small;">CMYK-300Dpi-PSD</b></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://dehabad.ir/paraxclub/majale3/Arayeshi khaki.jpg" alt=""></div> text/html 2014-03-04T19:37:44+01:00 paraxclub.mihanblog.com هادی محمدی طرح تبلیغاتی مجله [مواد غذایی حقیقت] http://paraxclub.mihanblog.com/post/282 <div style="border-style: none; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, sans-serif; text-align: right; line-height: 18px;"><font face="tahoma, sans-serif" size="2"><b>طرح تبلیغاتی مجله [مواد غذایی حقیقت]&nbsp;</b></font></div><b style="font-family: tahoma, sans-serif; text-align: right; line-height: 18px; color: rgb(102, 0, 204); font-size: small;">CMYK-300Dpi-PSD</b> <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://dehabad.ir/paraxclub/majale3/Mohsen zakeri 2.jpg" alt=""></div> text/html 2014-02-27T21:12:03+01:00 paraxclub.mihanblog.com هادی محمدی کارت پستال عید نوروز 93 http://paraxclub.mihanblog.com/post/281 <b><font size="2">طراحی کارت پستال عید نوروز 93&nbsp;</font></b><div><b><font size="2">به سفارش شرکت آژند پنجره</font></b></div><div><b><font size="2"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img src="http://dehabad.ir/paraxclub/majale3/largp.jpg" alt="" height="321" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0" width="456"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://dehabad.ir//paraxclub/majale3/sml.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div> text/html 2014-02-23T20:26:45+01:00 paraxclub.mihanblog.com هادی محمدی طرح تبلیغاتی مجله [نمایندگی دزدگیر ماجیکار] http://paraxclub.mihanblog.com/post/280 <div style="border-style: none; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 18.700000762939453px; text-align: right;"><div style="border-style: none; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 18px;"><font face="tahoma, sans-serif" size="2"><b>طرح تبلیغاتی مجله [نمایندگی دزدگیر ماجیکار]&nbsp;</b></font></div><b style="line-height: 18px; color: rgb(102, 0, 204); font-size: small;">CMYK-300Dpi-PSD</b></div><div style="text-align: center;"><b style="line-height: 18px; color: rgb(102, 0, 204); font-size: small;"><br></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://dehabad.ir/paraxclub/majale3/saidheydari.jpg" alt=""></div> text/html 2014-02-20T00:00:00+01:00 paraxclub.mihanblog.com هادی محمدی طرح تبلیغاتی مجله [کلبه قنادی نیلوفر] http://paraxclub.mihanblog.com/post/133 <div style="border-style: none; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, sans-serif; text-align: right; line-height: 18px;"><font face="tahoma, sans-serif" size="2"><b>طرح تبلیغاتی مجله [کلبه قنادی نیلوفر]&nbsp;</b></font></div><b style="font-family: tahoma, sans-serif; text-align: right; line-height: 18px; color: rgb(102, 0, 204); font-size: small;">CMYK-300Dpi-PSD+AI</b> <div><b style="font-family: tahoma, sans-serif; text-align: right; line-height: 18px; color: rgb(102, 0, 204); font-size: small;"><br></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://dehabad.ir/paraxclub/majale3/ShiriniNiloufar.jpg" alt=""></div>