هادی محمدی دوشنبه 2 مرداد 1391 09:34 ق.ظ کامنت ()

قانون شماره ۱۰: تبلیغات خود را زیر نظر بگیرید.


از مشتریان جدید خود بپرسید کجا با محصولات یا خدمات شما آشنا شده اند، این کار آسانی است و خیلی از موسسان شرکتها این کار را انجام میدهند (با فرم ها و پرسشنامه ها …)، این کار باعث می شود بدانید بیشترین مشتریان شما از کجا می آیند و تبلیغ کردن در چه جاهایی بی تاثیراست.