هادی محمدی سه شنبه 7 شهریور 1391 02:38 ق.ظ کامنت ()
   آیا هر تبلیغاتی، سرمایه گذاری است؟

تبلیغاتی سرمایه گذاری است که نتیجه آن فروش بیشتر محصول تبلیغ شده باشد، که این امر حاصل دو اتفاق است:

1- مخاطبِ تبلیغ، با آگاهی یافتن از محصول تبلیغ شده اقدام به خرید آن نماید

2- نام محصول در ذهن مخاطب باقی بماند تا زمان خرید

در واقع درصد کمی از مخاطبان تبلیغات، در همان لحظه قصد خرید دارند، یا با آگاهی یافتن از یک محصول اقدام به خرید آن می نمایند، با این تفاسیر آنچه که اهمیت می یابد؛ ماندگاری محصول در ذهن مخاطب می باشد.


    ضریب احتمال خرید یک محصول :

ضریب احتمال خرید، همان احتمال خرید یک محصول در ذهن خریدار می باشد، گاه این ضریب به دلیل تکرار فراوان در ذهن مخاطب به عنوان یک ضریب اطمینان عمل می کند، یعنی یک نام به دلیل بسیار دیده یا شنیده شدن یک ضریب اطمینان در ذهن فرد می یابد که فرد را بر این می دارد که در هنگام خرید به آن نام اعتماد کند، اما این اطمینان تنها به دلیل تکرار در ذهن مخاطب شکل نمی گیرد.

عوامل تاثیر گذاری تبلیغ :

هر تبلیغ کننده ای باید بداند که تبلیغاتش چقدر اثر گذار است:

این اثر گذاری حاصل چند پارامتر می باشد:

1- میزان دیده شدن

2- نوع دیده شدن

3- ماندگاری در ذهن مخاطب

4- رتبه در ذهن مخاطب

5- نحوه بازیابی از ذهن مخاطب

میزان دیده شدن :

در واقع مقصود از میزان دیده شدن، همان تعداد بازدید یک تبلیغ است، یعنی یک تبلیغ توسط چند نفر دیده شده است، در حالت های خاص می توان میزان بازدید یک تبلیغ را تخمین زد، مثلاً میزان بیننده یک برنامه تلویزیون یا رادیو، میزان فروش یک روزنامه، میزان بازدید یک سایت و یا میزان عبور از کنار یک تابلوی تبلیغاتی و ...          [به ادامه مطلب مراجعه کنید]