هادی محمدی دوشنبه 19 تیر 1391 12:19 ب.ظ کامنت ()
قانون شماره 7 : سعی کنید همه کاره هیچ کاره نباشید.

هر محصول یا خدماتی مورد نیاز همه نیست ، بیشتر صاحبان مشاغل مثل مدیران شرکت ها ، سعی می کنند در هر بازاری وارد شوند ، این کار عملی نیست و برای شرکت های کوچک فاجعه به بار می آورد ، شرکت هایی که نمی توانند از پس مسئولیت های زیاد برآیند به بن بست می رسند. بنابراین بازار خودتان را بیابید و در آن حرفه ای عمل کنید.