هادی محمدی یکشنبه 28 خرداد 1391 03:22 ب.ظ کامنت ()

قانون شماره 2 : روی نقاط قوت خدمات شرکت و یا محصول کار کنید.


یکی از اصول تبلیغات این است که روی نقاط قوط خدمات شرکت و یا محصول کار کنید ، تبلیغاتتان را روی کاری که در آن حرفه ای هستید و یا در آن نوآوری دارید تمرکز کنید. از به رخ کشیدن کارهایی که بسیاری قادر به انجام دادن آن هستید بپرهیزید.